اس ام اس های عاشقانه و زیبا

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

جمعه که خیس باشد،

دل آدم

برای هزار و یک نفر می گیرد

آن هزار نفر را می شود کاری کرد

آن یک نفر اما!

کار خودش را می کند…

ادامه خواندن “اس ام اس های عاشقانه و زیبا”