اس ام اس های عاشقانه و زیبا

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

آن که آسوده ی خواب است

به بازوی رقیب

بالش نم زده

از گریه

چه میداند چیست…

ادامه خواندن “اس ام اس های عاشقانه و زیبا”