این بانو جنگ و عشق را درهم می‌آمیزد

کتابهای سوگ َسور برادرانه‌ام، داغ و دغدغه از آثار دفاع مقدس او و کتاب زیر پوست شهر را در قالب اشعار اجتماعی سروده است.

ادامه خواندن “این بانو جنگ و عشق را درهم می‌آمیزد”