فکر نان کن که خربزه آب است

 ضرب المثل فکر نان کن که خربزه آب است

در روزگاران قديم دو دوست بودند که کارشان خشتمالي بود . از صبح تا شب براي ديگران خشت درست مي کردند و اجرت بخور و نميري مي گرفتند . آنها هر روز مقدار زيادي خاک را با آب مخلوط مي کردند تا گل درست کنند ، بعد به کمک قالبي چوبي ، از گل آماده شده خشت مي زدند .

fu8976

ادامه خواندن “فکر نان کن که خربزه آب است”